FC Văn Phòng

FC Văn Phòng với trình độ Rất mềm đang cần tìm đối thủ, đội bóng muốn đi sân khách.

Khu vực muốn thi đấu:

Liên hệ:Bách

Đội văn phòng mới thành lập nên rất yếu, hạn kiểm cực tốt
FC Văn Phòng