Sân Nam Đàn Plaza

thông tin

Vị trí: Phạm Hùng - Cầu Giấy - Hà Nội

Số lượng sân: Sân

Điện thoại: 0912.568.888 – 0903.430.124

Xem chi tiết

liên hệ

Địa chỉ: Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại:

E-mail: datsannhanh@gmail.com

Website: datsanonline.com.vn

kết nối với chúng tôi

Thiết kế website bởi ADC Việt Nam