Sân bóng Trường Amsterdam

thông tin

Vị trí: Hoàng Minh Giám (Quận Cầu Giấy, Hà Nội)

Số lượng sân: 1 Sân

Điện thoại: 0975 608 755

Xem chi tiết

liên hệ

Địa chỉ: Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại:

E-mail: datsannhanh@gmail.com

Website: datsanonline.com.vn

kết nối với chúng tôi

Thiết kế website bởi ADC Việt Nam